Wczytuję...
Wczytuję...
Zapraszamy na bezpłatny przegląd i czyszczenie aparatu słuchowego
Ochrona słuchu

30% aktywnej zawodowo populacji ludzkiej jest narażone na ciągły haas przekraczający bezpieczny dla zdrowia poziom 80 dB. Haas, którego poziom przekracza 80 dB powoduje ubytki słuchu, a w długim czasie prowadzi do guchoty. Innymi konsekwencjami przebywania w hałasie są:  

  • Stres
  • Wzrost zagrożenia wypadkami w pracy
  • Spadek wydajności pracy
  • Problemy z porozumiewaniem się
  • Obniżenie jakości życia oraz społeczna izolacja
  • Roszczenia pracownicze spowodowane ubytkami słuchu nabytymi w czasie pracy
  • Duże koszty zakupu aparatu słuchowego

 Ubytki suchu są trzecią pod względem ilości przypadków chorobą zawodową. Indywidualne ochronniki słuchu Audio-Service pozwalaj skutecznie bronić się przed tą chorobą cywilizacyjn.

Get Adobe Flash player