Wczytuję...
Wczytuję...
Zapraszamy na bezpłatny przegląd i czyszczenie aparatu słuchowego
Problem niedosłuchu

Problem niedosuchuCoraz więcej osób ma problemy ze syszeniem. Niedosłuch dotyka co pitego mieszkaniec na świecie w wieku powyżej 55 roku życia, co czwartego w wieku powyżej 65 lat, a co trzeciego w wieku powyżej 75 lat.  Słuch pogarsza się przeważnie przez dugi czas stopniowo i w początkowej fazie trudno jest zauważy, że słyszymy gorzej. Prawie zawsze domownicy pierwsi zwracają uwag na zbyt głośno nastawiony telewizor i zbyt głośną mowę. Przestajemy słyszeć dwięki wentylatorów, dzwonków telefonów, szumów zza okien. Wydawać się może, e słyszymy dobrze, głośno, ale jest problem ze zrozumieniem mowy.


Wyróżniamy ubytki słuchu typu przewodzeniowegoodbiorczego i mieszanego.
   
 
  
 
  


Niedosuch przewodzeniowy - dotyczy zaburzenia występującego w części przewodzącej dźwięk -przewód słuchowy zewnętrzny lub ucho środkowe. W wielu przypadkach słuch może ulec poprawie w wyniku zabiegów i leczeń laryngologicznych. Do laryngologa warto udać się już z wcześniej wykonanymi badaniami słuchu w naszych gabinetach. Badanie określi stopie i rodzaj niedosuchu. 

Niedosłuch odbiorczy – najczęściej bezpowrotne i pogłębiające się uszkodzenie ucha wewnętrznego, nerwu słuchowego, wymaga protezowania aparatem słuchowym, który znacznie poprawia zdolność do porozumiewania się i rehabilituje narządy słuchu. Charakteryzuje się:

  • Pogorszeniem zdolnoci słyszenia dźwięków wysokoczstliwościowych.
  • Pogorszeniem zrozumieniem mowy szczególnie, gdy rozmawia kilka osób.
  • Głone dwięki stają się nieprzyjemne.
  • Niekiedy występują szumy uszne, ciśle zwizane z niedosłuchem odbiorczym. 

Przy ubytkach słuchu typowo odbiorczych najlepiej sprawdzają się bardziej zaawansowane aparaty cyfrowe, o dużej rozdzielczości, przy których można lepiej dopasować charakterystykę wzmocnienia aparatu. Szybkie układy kompresji zadbają o komfort przy nadwrażliwości na głośne dźwięki. Systemy mikrofonów kierunkowych i układy redukcji hałasu poprawią stosunek SNR – sygnału do szumu, przez co zrozumienie mowy i komfort bdą lepsze. Najbardziej zaawansowane aparaty wyposażone są w systemy rozpoznające obecność głosu w sygnale i pracują niemal w taki sam sposób jak ucho eliminując zbędne szumy.
 


Gdy zaistnieje potrzeba zastosowania aparatu słuchowego, nie należy bać się tego urządzenia. Gdy jest ono właściwie dobrane i odpowiednio dopasowane staje si niezastąpionym. Również wielkość aparatu w ciągu ostatnich kilku lat zmniejszyła się kilkukrotnie. Dziś możemy proponować dla większości naszych pacjentów praktycznie niewidoczne, komfortowe aparaty słuchowe i systemy wspomagajce słyszenie.

Problem niedosłuchu Postęp w dziedzinie aparatów słuchowych jest olbrzymi. Dostępnych jest kilkaset rożnych typów aparatów, w tym zaawansowane aparaty cyfrowe. Dziś aparaty słuchowe są na tyle inteligentne, e rozpoznają sytuacje akustyczne i dopasowują automatycznie szereg systemów, po to aby osiągnąć najlepsze zrozumienie mowy i komfort uytkowania.
 
Aparaty słuchowe dobierane są w punktach protetycznych. Dobór aparatu jest procesem złożonym i indywidualnym. Aby protetyk słuchu mógł wybrać odpowiedni aparat słuchowy i zaprotezowa właściwe ucho musi wziąć pod uwagę szereg czynników. Oczekiwania naszych pacjentów są bardzo różne. Poza technicznymi przesłankami przy wyborze odpowiedniego aparatu słuchowego bierzemy pod uwagę priorytety wysuwane przez naszych klientów np. wielkość aparatu, kolor, łatwość obsługi, cena…


 Niedosłuch obustronny

Przy niedosłuchu obustronnym wskazaniem ze względów audiologicznych jest używanie dwóch aparatów słuchowych. Efekty które można uzyskać w dwóch prawidłowo dobranych aparatach słuchowych to:

  • Lepsza zdolność do lokalizacji źródła dźwięku (np. wiadomo z której strony nadjeżdża samochód).
  • Lepsze zrozumienie mowy w hałasie, zwłaszcza z zastosowaniem technologii kierunkowości.
  • Dobre zrozumienie mowy niezależnie po której stronie znajduje się rozmówca.

Ponadto przy obustronnym niedosłuchu i jednym aparacie może nastąpić postępująca deprywacja słuchowa i nasilenie szumów w uchu nieprotezowanym.

Get Adobe Flash player