Wczytuję...
Wczytuję...
Zapraszamy na bezpłatny przegląd i czyszczenie aparatu słuchowego
Dofinansowania PCPR PEFRON MOPS

Dofinansowanie na aparat słuchowy z PFRON / MOPS / PCPR

Czś osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego z MOPS/PCPR  (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które korzystają ze środków Pastwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W tabeli poniżej przedstawione są dofinansowania, jakie zazwyczaj otrzymują pacjenci w Warszawie. W innych miastach kwoty dofinansowań uzależnione są od rodków jakimi dysponuje PEFRON.

 
Dofinansowanie PFRON,PCPR,MOPS do aparatów słuchowych
 
Osoba dorosła – czynnie pracująca   1000 zł x 2
(do dwóch aparatów suchowych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista
1000 zł x 1
(do aparatu słuchowego)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana
1000 zł x 1
(do aparatu słuchowego)
Dziecko i uczca się młodzież do 26 roku ycia
2000 z x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

Warunkiem do otrzymania dofinansowań z PFRON / MOPS / PCPR jest spełnienie następujących kryteriów:

  • Posiadanie grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny).
  • Posiadanie zatwierdzonego wniosku na aparat słuchowy w oddziale NFZ.
  • Dochód nie może przekraczać kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR.
  • Zożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR,  kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.
Get Adobe Flash player